top of page

Met een QR code op grafsteen herdenken

Ieder levensverhaal is het waard om herinnerd te blijven. Een verhaal van een mens is meer dan alleen een naam met geboorte – en sterfdatum. Beelden zorgen ervoor dat de herinnering altijd zal blijven voortbestaan. Met een QR-code op grafsteen of urnenmuur kan de herinnering aan de overledene tot leven komen.

SCAN MIJ

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page