top of page

Vereeuwigd voor het nageslacht


Wie is opa of oma of vader of moeder eigenlijk? Hoe is zijn of haar kijk op het leven? Laat herinneringen niet verloren gaan. Door middel van een video interview krijg je in beeld gebracht hoe je dierbare familielid denkt, spreekt en reageert op levenskwesties. Wat is hun verhaal?

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page