top of page

Levensverhalen op video vastgelegd.

Vereeuwigd voor het nageslacht om herinneringen niet verloren te laten gaan. Wie is Opa of Oma eigenlijk als persoon? Hoe denkt mijn vader of moeder eigenlijk nu ze als weduwe of weduwenaar verder moeten?

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page